Pierwsze spotkanie partnerów realizujących projekt Erasmus + MAKE IT WORK