Kierunki kształcenia w szkołach SOSW dla Niesłyszących
im.
Janusza Korczaka w Krakowie, ul. Grochowa 19

L.P.   

           Szkoła

Nazwa zawodu

Długość cyklu kształcenia

 

XL Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Niesłyszących

 

1

XL Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Niesłyszących

------

4 lata

 

 Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia dla Niesłyszących nr 29

 

1

 

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia dla Niesłyszących nr 29

  kucharz

 

3 lata

 


2

 

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia dla Niesłyszących nr 29

  krawiec

 3 lata  

3

 

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia dla Niesłyszących nr 29

  cukiernik

 3 lata

 

4

 

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia dla Niesłyszących nr 29

  fryzjer

 3 lata

 

 

5

 

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia dla Niesłyszących nr 29

  blacharz samochodowy   

 3 lata  

6

 

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia dla Niesłyszących nr 29

monter zabudowy i robót   wykończeniowych w budownictwie 

 

3 lata

 

 

7  

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia dla Niesłyszących nr 29

 mechatronik  3 lata

 

 

8  

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia dla Niesłyszących nr 29

  mechanik - monter maszyn i urządzeń  3 lata  

 

Technikum Specjalne dla Niesłyszących nr 27 

 

1

Technikum Specjalne dla Niesłyszących nr 27

 

technik żywienia i usług gastronomicznych

5 lat

 

 

2

Technikum Specjalne dla Niesłyszących nr 27

 

technik przemysłu mody

5 lat

 

3

Technikum Specjalne dla Niesłyszących nr 27

 

technik budownictwa

5 lat

 

4

Technikum Specjalne dla Niesłyszących nr 27

 

technik mechanik            

5 lat

 

5

Technikum Specjalne dla Niesłyszących nr 27

 

technik mechatronik     

5 lat

 

6

Technikum Specjalne dla Niesłyszących nr 27

 

technik handlowiec    

5 lat

 

 

7

Technikum Specjalne dla Niesłyszących nr 27   technik informatyk

5 lat

 

 

Szkoła Policealna Specjalna nr 20 

 

1

Szkoła Policealna Specjalna nr 20

technik administracji

2 lata

 

2

Szkoła Policealna Specjalna nr 20

technik usług kosmetycznych

2 lata

 

 

3

Szkoła Policealna Specjalna nr 20

florysta

1 rok

 

 

5

Szkoła Policealna Specjalna nr 20

asystent osoby niepełnosprawnej

1 rok

 

 

6

Szkoła Policealna Specjalna nr 20

Technik usług pocztowych i finansowych

1 rok

 

 

 

 

 Branżowa Szkoła Specjalna II stopnia nr 6