Relacja z programu "Zawsze do przodu" Erasmus+ działania "job shadowing" - Grenada

 

W kolejnych dniach w Grenadzie panie uczestniczące w działaniu job shadowing poszerzały wiedzę na temat metodyki pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, sposobów dostosowania nauczanych treści, metod i form pracy do konkretnej grupy uczniów. Panie obserwowały zajęcia w poszczególnych oddziałach, zajęcia warsztatowe oraz zajęcia specjalistyczne. Zapoznały się z podręcznikami i innymi pomocami dydaktycznymi. Podczas rozmów z dyrekcją  poznały kierunki rozwoju szkoły, wzbogaciły wiedzę z zakresu nowoczesnych sposobów zarządzania, konstrukcji programów nauczania, roli, obowiązków i uprawnień decyzyjnych dyrektora szkoły. Był też czas na zwiedzanie przepięknej Granady.

https://www.facebook.com/SOSWdNGrochowa/videos/709478766696935/ - pozdrowienia :-)