Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w PPP nr 2

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w PPP nr 2

 Drodzy uczniowie!

Jeżeli chcecie zaplanować swoją karierę edukacyjno – zawodową i dowiedzieć się jak wykorzystać swój potencjał na rynku pracy to możecie umówić się na indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Krakowie przy ul. Siewnej 23D. W rozmowie z doradcą zawodowym mogą uczestniczyć także Wasi Rodzice. Więcej informacji:  http://poradnia2krakow.pl/akt_78/