Spotkanie z doradcą zawodowym

Dnia 22 października 2021 r. gościliśmy w naszym Ośrodku panią Danutę Komorowską, doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Krakowie. Która spotkała się z  najstarszymi uczniami Technikum oraz Szkoły Policealnej. Spotkania były poświęcone planowaniu swojej kariery edukacyjno – zawodowej oraz wejściu na rynek pracy.