Budżet Obywatelski Miasta Krakowa - zapraszamy do głosowania

Zapraszamy do udziału w głosowaniu w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego od 1 do 10 października. Każdy głosujący będzie miał za zadanie oddać głos na 6 różnych projektów (w tym: 3 głosy na projekty o charakterze dzielnicowym w dzielnicy swojego zamieszkania i 3 głosy na projekty o charakterze ogólnomiejskim). Najwyżej oceniony przez głosującego projekt zadania otrzymuje 3 punkty, a najniżej 1 punkt.

Głosować można:

elektronicznie www.budzet.krakow.pl
osobiście poprzez kartę do głosowania w wybranym punkcie głosowania.

Szczegóły na www.budzet.krakow.pl

#bowarto #obywatelskikrakow

 

Przypominamy naszej młodzieży, że mieszkają Państwo w internacie na terenie Dzielnicy XIII - Podgórze i mają Państwo pełne prawo do głosowania :-))
 
Jeden z projektów dzielnicowych (nr Pilates oraz warsztaty nordic walking) może być realizowany na terenie ośrodka, więc zapraszamy do głosowania  - po 3 punkty :-))