"Dumni z Polski" - warsztaty online

 

We środę 12 maja 2021 r. klasy  1 LO; 2 Thk, 2 Tkp i2 Thp  uczestniczyły w warsztatach "Dumni z Polski". Ze względu na sytuację epidemiczną zajęcia odbyły się zdalnie za pośrednictwem platformy TEAMS. Ogólnopolski program edukacyjny "Dumni z Polski" jest realizowany w ramach Funduszu Sprawiedliwości, a jego głównym celem jest podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości obywatelskiej wśród dzieci i młodzieży. W czasie zajęć poruszono zagadnienia dotyczące troski o dobro wspólne, działalności pro bono, wolontariatu oraz współczesnego patriotyzmu.