Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń  
L.p. Nazwa podmiotu z którym została zawarta umowa  Zakres wynajmu, dzierżawy, użyczenia 1)  Czas trwania umowy Określenie sposobu  udostępnienia 2) Udostępniona  powierzchnia          w m2 Stawka3)                                   za m2     Stawka za godzinę4)  (brutto) Opłata miesięczna zł/m-c      (brutto) Rodzaj umowy5) Uwagi  
Czynszu  zł/m2                 (brutto) Media                 zł/m2               (brutto)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
1. Polkomtel Infrastruktura część powierzchni dachu budynku oraz pomieszczenie gospodarcze na poddaszu 02.01.2020 - 31.12.2023 7 x w tygodniu 20 m² 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3 075,00 zł najem    
2. NZOZ Kraków południe gabinet pomocy przedlekarskiej 02.01.2020-31.12.2020 5 x w tygodniu 23 m² bezpłatnie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł użyczenie    
3. Stowarzyszenie na rzecz niepełnosprawnych SURDUS pomieszczenie na II p. 01.09.2019 - 31.08.2022 7 x w tygodniu 7 m² bezpłatnie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł użyczenie    
4. Firma Informatyczna Shiftcomp sala gimnastyczna 02.01.2020-31.12.2020 1 x w tygodniu 288 m² 0,00 zł 0,00 zł 71,34 zł 0,00 zł najem    
6. R. S. Football Academy Group sala gimnastyczna 02.01.2020-31.12.2020 3 x w tygodniu 288 m² 0,00 zł 0,00 zł 59,04 zł 0,00 zł najem    
7. osoba fizyczna (W.K) sala gimnastyczna 02.01.2020-31.12.2020 1 x w tygodniu 288 m² 0,00 zł 0,00 zł 71,34 zł 0,00 zł najem    
9. osoba fizyczna (D.J) sala gimnastyczna 02.01.2020-31.12.2020 1 x w tygodniu 288 m² 0,00 zł 0,00 zł 71,34 zł 0,00 zł najem    
12. Wspólnota Mieszkaniowa Gliniana seg. V pomieszczenie Auli 31.03.2020   102 m² 0,00 zł 0,00 zł 43,05 zł 0,00 zł najem    
13. Wspólnota Mieszkaniowa ALBION pomieszczenie Auli 16.03.2020   102 m² 0,00 zł 0,00 zł 43,05 zł 0,00 zł najem    
14. Salon fryzjerski Betti powierzchnia ogrodzenia 01.01.2020-31.12.2020 7 x w tygodniu 3 m² 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 147,60 zł najem    
15. osoba fizyczna (D.F) pomieszczenie gospodarcze 15.01.2020 - 31.12.2020   44 m² 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 300,00 zł najem    
16. Kseromark Pomieszczenie na I p. 02.09.201 - 31.08.2020 7 x w tygodniu 1 m² bezpłatnie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł użyczenie    
1) sale lekcyjne, pracownie, sala gimnastyczna, korytarz szkolny, boisko, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie w przyziemiu, miejsce parkingowe itd.        
2) ile dni w tygodniu lub ile godzin w tygodniu                    
3) przy udostępnianiu na stałe                      
4) przy udostępnianiu na godziny                      
5) najem, dzierżawa czy użyczenie