Konkurs Mam Zawód. Mam Fantazję 2018

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w VI edycji Konkursu „Mam zawód. Mam fantazję”.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Organizatorem Konkursu jest Województwo Małopolskie – Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Konkurs organizowany jest w partnerstwie ze szkołami zawodowymi z terenu Województwa Małopolskiego. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół zawodowych z terenu Województwa Małopolskiego.

Celem Konkursu jest:

  1. wsparcie rozwoju kształcenia zawodowego w Małopolsce,
  2. sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów w poszczególnych zawodach,
  3. umożliwienie uczniom szkół zawodowych konfrontacji umiejętności  i wiedzy nabywanej w trakcie procesu kształcenia  z potrzebami rynku pracy poprzez poddanie się ocenie merytorycznej potencjalnych pracodawców,
  4. wspieranie rozwoju współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorcami,
  5. budowanie pozytywnego wizerunku kształcenia zawodowego wśród mieszkańców Małopolski,
  6. promocja kształcenia zawodowego wśród mieszkańców Małopolski,
  7. wspieranie Centrów Kompetencji Zawodowych w poszczególnych branżach poprzez działania informacyjne skierowane do mieszkańców Małopolski,
  8. wspieranie rozwoju partnerstw branżowych.

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie internetowej www.malopolska.pl/ksztalcenie-i-doradztwo-zawodowe/konkurs-mam-zawod-mam-fantazje/20182019