Międzynarodowy projekt JUNIOR HIPEN

 

 

 

Międzynarodowy projekt JUNIOR HIPEN realizowany w ramach programu ERASMUS+ przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Niesłyszących w Krakowie,

przy ulicy Grochowej 19, jest adresowany do młodzieży niesłyszącej i niedosłyszącej , która ze względu na dysfunkcję słuchu ma mniejsze szanse na pełną partycypację w życiu publicznym. Uczestnicy projektu pochodzą z Instytucji zrzeszonych w europejskiej organizacji HIPEN.

HIPEN (Hearing Impaired Professional European Network) jest międzynarodową siecią profesjonalistów pracujących z osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi. Sieć powstała w 2007 roku i obecnie zrzesza 11 organizacji członkowskich z 9 państw Unii Europejskiej. Jej nadrzędnym celem jest rozwijanie i promowanie działalności instytucji związanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych w celu poprawy sytuacji osób z zaburzeniami słuchu.

Projekt Erasmus+, noszący tytuł: „Historia jednoczy młodych Europejczyków”, realizowany jest w dniach 1 września 2017- 28 lutego 2018, a jego centralnym punktem będzie spotkanie młodzieży z 5 państw, w Krakowie, w dniach 23-28 października br. Podczas zjazdu uczniowie z Francji, Finlandii, Rumunii, Czech i Polski, poprzez liczne warsztaty i gry o tematyce historycznej, będą mieli możliwość dostrzeżenia korelacji pomiędzy wydarzeniami zaistniałymi w różnych zakątkach Europy na przestrzeni wieków. Ponadto będą mogli podzielić się swoją wiedzą, emocjami i przekonaniami z rówieśnikami z innych krajów. To wspólne doświadczenie historyczne zbliży uczestników programu, pokaże im integralne korzenie europejskości a także nauczy tolerancji wobec odmiennych kultur.

Efekty projektu upubliczniane będą zarówno kanałami elektronicznymi, jak i w sposób bezpośredni – poprzez komunikację interpersonalną.

Łącznie w działaniu uczestniczyć będzie 47 osób, w tym 35 uczniów niesłyszących w wieku 15-21 lat.

 

 

link do profilu HIPEN Junior na Facebooku: http://www.facebook.com/profile.php?id=100018160241182
 
 
 
Zapraszamy do oglądnięcia krótkiego reportażu umieszczonego w Kronice Krakowskiej