Nasz Ośrodek wraz z partnerami z Serbii, Włoch, Hiszpanii i Rumunii realizuje projekt partnerstwa strategicznego deAf DigitAl PlaTform w skrócie ADAPT, w ramach programu Erasmus+

Celem projektu ADAPT jest opracowanie pierwszego e-booka  odpowiedniego dla nastolatków i młodych osób w wielu 13-21 lat. Dla młodzieży w tym wieku niezwykle istotne jest uczenie się niezależności i wyrażania samych siebie. W oparciu o środki i metody pedagogiczne odpowiednie do pracy z niesłyszącymi i słabosłyszącymi uczniami, partnerzy projektu ADAPT zamierzają wesprzeć nauczycieli w szkołach w rozbudzaniu zainteresowania nauką szkolną, poszerzaniu horyzontów niesłyszącej młodzieży; w rozwijaniu ciekawości świata i odkrywaniu znaczenia komunikacji z otoczeniem, w tym z rodziną i przyjaciółmi. Dzięki temu nastąpią wzrost zdolności uczenia się, wzmocni się rozumienie pojęć abstrakcyjnych a także poszerzy się zainteresowanie czytelnictwem. E-magazyn zostanie przedstawiony w postaci dwóch różnych, komplementarnych środków przekazu:

 • Strona internetowa ze wszystkimi dostępnymi treściami
 • wzbogacony „dostępny kulturowo” ebook skupiający się na sześciu następujących tematach:
  • Historia Niesłyszących
  • Sztuka
  • Kultura Niesłyszących m.in. Prawa Niesłyszących
  • Nauka
  • Przedsiębiorczość

Początek działań projektowych: 01.09.2020

Koniec działań projektowych: 31.10.2022

Aktualne informacje umieszczane są na profilu internetowym projektu  #Adapt_project oraz na profilu naszego Ośrodka.

Bezpośredni link do projektu: http://www.e-adapt.eu/pl/