W Ośrodku zapewnia się edukację na poziomie ponadpodstawowym.

Do szkół Ośrodka kierowana jest młodzież:

 • niesłysząca;
 • słabosłysząca;
 • z afazją
 • z zaburzeniami komunikacji

 

W skład Ośrodka wchodzą:

 • XL Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Niesłyszących;
 • Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia dla Niesłyszących nr 29;
 • Technikum Specjalne nr 27;
 • Szkoła Policealna Specjalna nr 20;
 • Branżowa Szkoła Specjalna II stopnia nr 6;
 • Internat.

 

 

Zapewniamy edukacje do ukończenia 24 roku życia.

Więcej o: O szkole

Historia naszego Ośrodka rozpoczyna się datą 1 stycznia 1950 roku. W tym dniu, zarządzeniem Ministra Oświaty i Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie, powołano do życia Publiczną Średnią Szkołę Zawodową Specjalną dla Dzieci Głuchych, która w późniejszym czasie stała się podbudową Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących.


     

Więcej o: Historia i tradycje

Kiedy powstał Nasz Ośrodek? Jak toczyły się jej dzieje? Jak wyglądało życie szkoły w przeszłości?  Być może kiedyś powstanie monografia szkoły.

Tymczasem zapraszamy do przejrzenia opracowanych na podstawie szkolnych kronik historii Ośrodka

Więcej o: Kartki z przeszłości szkoły

Nasz Patron - Janusz Korczak

 

W kwietniu – Miesiącu Pamięci Narodowej wiele uwagi poświęcamy Januszowi Korczakowi, który wraz z dziećmi zginął męczeńską śmiercią w komorze gazowej w Treblince. W tym roku apel poświęcony patronowi naszego Ośrodka zbiegł się z uroczystym odsłonięciem tablicy upamiętniającej Janusza Korczaka oraz mitingiem promującym słowa „Korczak dzielił się miłością jak chlebem”

 

 

 

 

 

 

Więcej o: Patron szkoły

Obok codziennych obowiązków propagował w społeczeństwie idee pedagogiczne; wykładał w Instytucie Pedagogiki Specjalnej oraz w Wolnej Wszechnicy Wszechpolskiej, prowadził w radiu cykl pogadanek: „Gadaninki starego Doktora”. Prowadził „Mały Przegląd” redagowany przez dzieci.

Od dorosłych domagał się Korczak dla dzieci szacunku, zrozumienia jego potrzeb, prawa do marzeń i fantazjowania oraz otwartego przestawiania swoich pomysłów czego dał wyraz w książkach”Król Maciuś Pierwszy” i „Maciuś na Bezludnej Wyspie”. W latach hitlerowskiego terroru prowadzony przez Janusza Korczaka Dom Sierot znalazł się w obrębie żydowskiego getta. Pomimo ciężkich warunków życia, o czym pisał w „Pamiętnikach”, potrafił utrzymać wśród wychowanków wiarę w głoszone przez siebie idee i godność osobistą. Mimo możliwości ucieczki z getta Korczak nie opuścił swoich podopiecznych. Towarzyszył im również w ostatniej drodze do obozu zagłady w Treblince. Zginął wraz z dziećmi w komorze gazowej w sierpniu 1942 roku. Jego bohaterska śmierć była kolejnym dowodem miłości i poświęcenia swojego życia dla dobra dzieci.

Więcej o: Życie i działalność

Ośrodek przeznaczony jest dla młodzieży niesłyszącej, słabosłyszącej oraz młodzieży z zaburzeniami komunikacji i z afazją.

Szkoły w ośrodku zapewniają kontynuację kształcenia na poziomie ponadpodstawowym,  jak również wszechstronną rewalidację i opiekę.

Ośrodek posiada własny internat.

Więcej o: Szkoła


Organami Szkolnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka są:

 

1) Dyrektor;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców;

4) Samorząd Uczniowski.

Więcej o: Organy i kadra Szkoły

Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

 

Więcej o: Dyrekcja Szkoły

W Naszym Ośrodku działa Rada Pedagogiczna, która jest organem kolegialnym Ośrodka w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.

 W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Ośrodku.

Więcej o: Rada Pedagogiczna

W Naszym Ośrodku działa Samorząd Uczniowski

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie ze szkół:

 • XL Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego
 • Technikum Specjalnego nr 27
 • Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia nr 29
 • Szkoły Policealnej Specjalnej nr 20.

 

 

Więcej o: Samorząd Uczniowski

Poniżej podajemy nr kont bankowych dla bieżących płatności:
 
 
odpłatność za wyżywienie uczniów – PKO BP SA 
37 1020 2892 0000 5402 0589 9812
 
konto Rady Rodziców – PKO BP SA
65 1020 2892 0000 5902 0015 6372
 
pozostałe wpłaty – PKO BP SA
42 1020 2892 0000 5202 0589 9820

Więcej o: Opłaty

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących w Krakowie

im. Janusza Korczaka

ul. Grochowa 19

30-731 Kraków

 
tel. 12 653 26 84
tel/fax 048 12 653 20 91
 
NIP: 679-20-63-998    REGON: 000192608
 
adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Dane Kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
 
 
Adres mailowy - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
szczegółowe informacje kontaktowe poniżej :

Więcej o: Kontakt

Informacje bieżące dla Nauczycieli:

Więcej o: Dla Nauczycieli

Każde dziecko jest inne, więc decyzja o wyborze szkoły powinna być dobrze przemyślana i oparta na indywidualnych potrzebach i możliwościach.

 

Argumenty przemawiające na korzyść szkół w naszym ośrodku:

 • oferujemy mało liczne zespoły klasowe i świetnie wyposażone sale lekcyjne;
 • jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym zarówno dla egzaminu maturalnego jak i egzaminów zawodowych;
 • metody kształcenia oraz programy nauczania dostosowane  są do indywidualnych potrzeb uczniów, ich indywidualnych umiejętności i tempa uczenia się, co pomaga w budowaniu potencjału i pewności siebie;
 • nauczyciele w naszych szkołach posiadają równie wysokie kwalifikacje jak ich koleżanki i koledzy pracujący w szkołach masowych, a ponadto dysponują dodatkowymi kwalifikacjami, dzięki którym potrafią skupić się na potrzebach konkretnego ucznia i zapewnić mu odpowiednie wsparcie;
 • środowisko dostosowane do specyficznych potrzeb naszych uczniów pomaga w minimalizowaniu stresu, budowaniu więzi społecznych i zwiększaniu poczucia przynależności, szczególnie ważnego dla młodych ludzi;
 • ścisła współpraca z rodzicami pomaga dostosowywać strategię edukacyjną do potrzeb dziecka.

Więcej o: Dla Rodziców

Erasmus+

 • Posiadamy Akredytację programu Erasmus+ w sektorze Edukacji Szkolnej, dzięki której młodzież i nauczyciele mogą brać udział w zagranicznych szkoleniach, spotkaniach i konferencjach.
 • Posiadamy również Akredytację programu Erasmus+ w sektorze kształcenia zawodowego, dzięki której młodzież szkoły branżowej, technikum i szkoły policealnej uczestniczy w zagranicznych  praktykach zawodowych.

 

Bieżące projekty Erasmus i FERS

CLEAN - Change yourseLF, savE the PlANet czyli "Zmień siebie, uratuj planetę"

Make it work" Erasmus Plus KA220 – YOU - projekt Partnerstwa w zakresie współpracy

"ADAPT - deAf DigitAl PlaTform", Erasmus+

Surdus na Bis

Deaf Filmmaking Camp

"Od nauki do sukcesu" FERS

 

 

Członkostwo w sieci HIPEN

HIPEN: Europejska sieć specjalistów pracujących z osobami niesłyszącymi , www.hipen.eu

Sieć skupiająca profesjonalistów z 17 instytucji pochodzących z 11 krajów europejskich: Belgia, Czechy, Francja, Hiszpania, Litwa, Polska, Serbia, Słowacja, Słowenia, Rumunia, Włochy.

Cele współpracy:

 • Wymiana i opracowywanie modeli najlepszych praktyk w dziedzinie edukacji i szkoleń dla niesłyszących osób w każdym wieku; opracowywanie wspólnych projektów
 • Podnoszenie świadomości społecznej w sprawach potrzeb osób niesłyszących i niedosłyszących.

Poprzez swoje działania HIPEN wspiera Deklarację Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (1975)

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie jest jedynym polskim partnerem sieci HIPEN.

 

Inne projekty:

 

- „Podróż w przeszłość drogami ku przyszłości” w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży / Deutsch-Polnisches Jugendwerk”

- „Ramię w ramię” w ramach Polsko-Litewskiej Wymiany Młodzieży

- „Obóz sportowy” w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

 

 

 

Projekty zrealizowane / archiwalne projekty

 

Projekty realizowane przez nas z funduszy unijnych: Erasmus + oraz POWER,
L.P. tytuł projektu główny cel projektu Data rozpoczęcia Data zakończenia
15  Projekt dla absolwentów „Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy III”, współfinansowany ze środków PFRON, FIRR jako lider, SOSWDN jako partner Wprowadzenie młodzieży niesłyszącej na rynek pracy  zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych 2021 2022
14 "Innowacyjne narzędzia w edukacji zawodowej dla niesłyszących"  dofinansowany z  funduszy EOG. Lider Fundacja Viribus Unuitis, SOSWDN- partner Metoda WebQuest ma na celu  poprawę funkcjonowania osób niesłyszących w środowisku edukacyjnym,  zapobiega wykluczeniu społecznemu środowiska niesłyszących 2020 2022
13 "Surdus na start!" Erasmus+ zagraniczne szkolenia dla nauczycieli 2020 2021
12 "ADAPT - deAf DigitAl PlaTform", Erasmus+ partnerstwo strategiczne dotyczące opracowania cyfrowej platformy dla niesłyszących oraz ebooków  2020 2022
11 "Zawsze do przodu", Erasmus+ zagraniczne szkolenia dla nauczycieli 2020 2022
10 "INNOWACYJNE NARZĘDZIA EDUKACYJNE", realizowany w ramach Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej programu Erasmus +, lider Fundacja Viribus Unitis,  SOSWDN jako partner stworzenie, przetestowanie i upowszechnienie oraz zapewnienie trwałości korzystania  z innowacyjnego zestawu narzędzi edukacyjnych dedykowanych osobom niesłyszącym, kształtujących  postawy przedsiębiorcze i prawne 2019 2022
9 "Dobry zawód to podstawa" Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego „ realizowanego ze środków POWER na zasadach programu Erasmus+ sektor kształcenie zawodowe, SOSWDN- partner Staże zagraniczne dla młodzieży niesłyszącej w Wielkiej Brytanii i Włoszech,  zdobycie doświadczenia zawodowego przez młodzież oraz integracja ze środowiskiem zawodowym  w UK 2019 2021
8 "Głucha młodzież solidarna w działaniu" lider Polski Związek Głuchych, SOSWDN - partner, POWER Zdobywanie i doskonalenie przez  młode osoby niesłyszące  umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy 2019 2020
7 "Metódy využívané pri edukácii viacnásobne postihnutých detí, Erasmus+ Opracowanie narzędzi metodycznych do pracy z osobami z  niepełnosprawnościami sprzężonymi 2018 2020
6 "Niech o nas usłyszą!", Erasmus+ zagraniczne szkolenia dla nauczycieli 2018 2019
5 "Podróż w przeszłość drogami ku przyszłości", Erasmus+ integracja młodzieży europejskiej 2017 2022
4 "Junior HIPEN" Historia jednoczy młodych Europejczyków, Erasmus+ integracja młodzieży europejskiej 2017 2018
3 "Szkolne koła wolontariatu", realizowany przez Fundację Viribus Unitis dofinansowany z funduszy europejskich, SOSWDN jako partner Wsparcie kontroli przestrzegania praw człowieka poprzez identyfikację istotnych zmian w prawie, dotyczących osób niesłyszących 2016 nadal
2 "Zawód bez granic"  zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów w Hiszpanii 2016 2017
1 "Lepsze wsparcie, lepszy wybór" Erasmus+ stworzenie narzędzi dla doradców zawodowych pracujących z osobami niesłyszącymi 2016 2018

 

 

Skontaktuj się z nami

 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących w Krakowie

im. Janusza Korczaka

ul. Grochowa 19

30-731 Kraków

 
tel. 12 653 26 84
tel/fax 048 12 653 20 91
 
NIP: 679-20-63-998    REGON: 000192608
 
adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Więcej o: Współpraca Międzynarodowa

Aktualności i sprawy bieżące:

Więcej o: Aktualności