Filmy w PJM przygotowane w ramach projektu Erasmus+ „Make it work”

 
Już są! 12  dla młodych osób niesłyszących wkraczających na rynek pracy https://signitwork.eu/zestaw-narzedzi/?lang=pl
Na filmach znajdziecie informacje przydatne w planowaniu swojej przyszłości zawodowej.

 

Projekt MAKE IT WORK skierowany jest do młodych osób niesłyszących oraz do pracowników, którzy pracują lub chcieliby pracować z młodzieżą niesłyszącą. Chcielibyśmy również, aby nasz projekt wpłynął na ludzi ze środowiska młodych osób niesłyszących i pokazał im, że warto wspierać osobę niesłyszącą w jej aspiracjach zawodowych.

W ramach naszych działań zostaną opracowane wyniki projektu – narzędzia i materiały szkoleniowe – mające na celu zapewnienie dostępu do przepisów dotyczących zatrudnienia w sposób włączający i przystępny dla młodych osób niesłyszących poszukujących pracy. Dzięki produktom projektu młodzi głusi poszukujący pracy będą mogli uzyskać dostęp do informacji o zatrudnieniu w języku migowym i przystępnej formie pisemnej do wykorzystania w codziennym życiu zawodowym. Młodzi otrzymają zasoby cyfrowe w języku migowym, z których będą mogli korzystać w dowolnym czasie, powtarzać i konsultować się bez pomocy z zewnątrz – innymi słowy, mogą wykorzystywać rezultaty projektu w nawiązaniu stosunku pracy i życiu zawodowym. Jednocześnie zapewni szkolenia i materiały dla pracownika pracującego z młodzieżą, aby dać mu instrument wspierania społecznej i zawodowej integracji młodych osób niesłyszących poszukujących pracy.