Polsko – Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży  „Ramię w ramię”

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 31 277, 32 zł w ramach konkursu organizowanego przez Polsko – Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. Dzięki tym funduszom realizujemy projekt „Ramię w ramię” ,z którego grupa młodzieży (6 osób z naszego Ośrodka oraz 6 z partnerskiej szkoły w Wilnie) weźmie udział w spotkaniu organizowanym w Augustowie. Celem spotkanie będzie wspólne odkrywanie historii i kultury obydwu narodów a zwłaszcza łączących je terenów przygranicznych. Młodzież sama wybrała tematykę spotkania.

Na koniec spotkania zostaną przeprowadzone podchody i przygotowany będzie scenariusz tych podchodów. Umożliwi to przygotowanie podobnej gry terenowej zarówno w naszej szkole jak i na Litwie.

Partnerem projektu jest: Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras https://www.deafcenter.lt/