Zjazd Generalny sieci HIPEN w Nantes we Francji

Nowe możliwości - nowe projekty!
W dniach 30.05 - 01.06 w Nantes we Francji odbył się Zjazd Generalny sieci HIPEN. Nasz Ośrodek reprezentowały: pani Dyrektor Maria Kromka oraz pani Joanna Siniewicz-Ostrowska (która pełni funkcję wiceprezesa tej sieci). Tematem przewodnim spotkania była inkluzja oraz projekty realizowane przez poszczególne organizacje. Dla naszego Ośrodka było to bardzo korzystne spotkanie ponieważ udało się zorganizować lub rozpocząć przygotowania do:
1) spotkania uczniów z Krakowa i Wilna w Augustowie, we wrześniu 2023
2) wizyty nauczycieli z naszej szkoły w Madrycie, w jesieni 2023
3) wizyty młodzieży z Wilna w naszej szkole, na wiosnę 2024
4) udziału młodzieży z Ośrodka w spotkaniu młodzieży w Pilznie, na wiosnę 2025
Otworzyły się także możliwości na wyjazdy naszych absolwentów na dłuższe staże zagraniczne w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności do Włoch i Francji.
Czekamy też czy zatwierdzony zostanie projekt spotkania młodzieży w Jagodinie w Serbii, na wiosnę 2024 roku.
Podczas Zjazdu panie prezentowały także informacje dotyczące projektów realizowanych przez naszą Szkołę, w szczególności #ADAPT_project oraz #makeitwork