"Głosowanie w Szkolnym Budżecie Obywatelskim"

Uczniowie Technikum i Szkoły Branżowej wzięli udział w głosowaniu na projekty zgłoszone do Szkolnego Budżetu Obywatelskiego finansowanego przez Urząd Miasta Krakowa. W tym roku młodzież przygotowała łącznie aż 20 projektów: 12 w Technikum i 8 w Szkole Branżowej.