Wycieczka do Muzeum E. Hutten - Czapskiego

W czwartek 29 marca wybraliśmy się na wystawę starych druków i rękopisów do Muzeum im. E. Hutten - Czapskiego. Czekała tam na nas miła pani przewodniczka z ciekawym wykładem o tematyce historyczno – administracyjno – prawnej oraz imponującym zbiorem wartościowych pamiątek rodziny Czapskich. Po nasyceniu umysłu i ducha był też czas na małą wspólną kawusię i coś pysznego J Aby tradycji stało się zadość  przespacerowaliśmy pięknymi ulicami Starego MiastaJ Niezawodna ekipa administracji, wspólny czas cudownie wykorzystany – polecamy!