Finał Międzyszkolnego Konkursu z Wiedzy o Administracji
 
 
W czwartek 23 marca udaliśmy się z rewizytą do naszych współorganizatorów i
współuczestników Międzyszkolnego Konkursu z Wiedzy o Administracji w Zespole Szkół i
Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” przy ul. Tynieckiej w Krakowie.
Odbyło się tam uroczyste wręczenie dyplomów i nagród przez Dyrekcję Zespołu, zwiedzanie
sal dydaktycznych, krótka audycja filmowa na temat funkcjonowania osób niewidomych w
społeczeństwie oraz miły poczęstunek, który jest zawsze okazją do zacieśnienia znajomości, a
może już nawet przyjaźni… Gratulujemy wszystkim uczestnikom Konkursu, w szczególności
Tomkowi, który zajął drugie miejsce – Brawo!!!