Zaproszenie na konkurs  „Cybertriki, czyli jak się nie dać złapać w sieci”

 

#konkursCyberTriki

 
 

Sieć stała się miejscem spotkań, pracy, rozrywki oraz źródłem wiedzy. W Internecie dokonujemy różnego rodzaju transakcji płatniczych, robimy zakupy, kupujemy bilety lotnicze, gramy… a nawet „chodzimy do kina”. Ostatnie dwa lata jeszcze bardziej przeniosły nas do wirtualnego świata. Jednak – jak wszędzie – nie brak w nim zagrożeń płynących ze strony osób, które tylko czyhają na chwilę naszej nieuwagi. Dla niektórych Internet stanowi konkretne narzędzie, które służy do popełniania realnych przestępstw, oszustw, fałszerstw, hackingu, phishingu czy po prostu do hejtowania innych w Internecie.

Szczególnie podatni na tego typu zagrożenia są młodzi ludzie. Wychodzimy z założenia, że edukacja w tym obszarze jest bardzo ważna, a kto to zrobi najlepiej? Inni młodzi ludzie, tylko mający nieco więcej wiedzy w tym zakresie. Stąd pomysł na organizację konkursu „Cybertriki, czyli jak się nie dać złapać w sieci” na utworzenie oprogramowania tj. Apki edukacyjnej w zakresie unikania zagrożeń w sieci.

 

Trwa nabór prac na konkurs „Cybertriki, czyli jak się nie dać złapać w sieci” -

realizowany w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022-2024

pn. „Bezpieczny Kraków” i jednocześnie ponownie zwracamy się z prośbą o rozpropagowanie wśród

młodzieży szkolnej informacji o tej inicjatywie.

Prosimy również o udostępnienie wiadomości nt. konkursu w dzienniku elektronicznym „LIBRUS”

lub innym tego typu serwisie skierowanym bezpośrednio do rodziców, który jest używany

w Państwa placówce.

Program „Bezpieczny Kraków” wraz Instytutem Telekomuniukacji AGH czekają na Waszych

uczniów - młodych pasjonatów kodowania i na napisaną przez nich Apkę edukacyjną

w zakresie unikania zagrożeń w sieci. Taką od młodych dla młodych... Oczywiście zwycięzcy zgarną

atrakcyjne nagrody. Jeśli któryś z Waszych podopiecznych myśli serio o karierze naukowej lub

w sektorze telekomunikacji, IT czy cyberbezpieczeństwa – to lepiej niech chwyta za klawiaturę.

Liczymy na Was! Temat jest szczególnie ważny zwłaszcza, że ostatnie dwa lata jeszcze bardziej

przeniosły nas do wirtualnego świata, w którym nie brak pułapek.

Szczególnie podatni na te zagrożenia są młodzi ludzie. Wychodzimy z założenia, że edukacja w tym

obszarze jest bardzo ważna, a kto to zrobi najlepiej? Ich koledzy oczywiście!

Nabór prac trwa do 30 czerwca 2023 r.

 

Szczegółowe informacje (w tym formularz zgłoszeniowy) można znaleźć na:

www.cybertriki.pl

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=113186&fbclid=IwAR230Pjny8C9NjYSR-kMN-pgyDAPJnTx1HCY8pmJk650E00r47ioVa7heG4

 https://www.facebook.com/bezpiecznykrakow

 

*Konkurs w imieniu Gminy Miejskiej Kraków (jako Organizatora) przeprowadza Wydział Bezpieczeństwa

i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa z siedzibą: os. Zgody 2, 31-949 Kraków we współpracy

z Instytutem Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.