8 – 9 listopada 2022 r.  spotkanie partnerów realizujących projekt Erasmus+ „Make it work”

 

     

 

 W dniach 8 – 9 listopada 2022 r. odbyło się w Salonikach (Grecja) 2 spotkanie
partnerów realizujących projekt Erasmus+ „Make it work”. Nasz Ośrodek
reprezentowały Beata Postawa – Ćwierz oraz Katarzyna Korczyńska. W czasie
spotkania omówiono wnioski z przeprowadzonych we wrześniu i październiku 3
ankiet oraz dyskutowano na temat sposobu przygotowania przewodnika dla młodej
g/Głuchej osoby wkraczającej na rynek pracy. Spora część spotkania została
poświęcona sprawom związanym z zarządzeniem projektem oraz upowszechnianiem
jego rezultatów.