Młodzieżowa Rada Krakowa

 Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego w naszym Ośrodku - Wiktoria J. z klasy 4Tkp - złożyła w poniedziałek, 17.10.2022 r., ślubowanie i została Młodzieżową Radną Krakowa. To pierwsza Radna Miejska w historii naszej szkoły! Od dziś Wiktoria będzie brała udział w sesjach (spotkaniach) Młodzieżowej Rady Miasta i będzie współdecydowała o sprawach ważnych dla Młodzieży w Krakowie.
Gratulujemy Wiktorii i życzymy jej wytrwałości i sukcesów w pracy samorządowej. :)