„Edukacja artystyczna głuchych"

 

 

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły brali udział w opracowaniu i testowaniu inspiracji artystycznych w ramach projektu „Edukacja artystyczna głuchych" w programie Erasmus+.

Istotą projektu było wprowadzenie różnych form edukacji artystycznej w szkołach dla niesłyszących, dzięki czemu nastąpi zwiększenie dostępu Głuchych do kultury oraz jej tworzenia. Nadrzędną ideą projektu było stworzenie, przetestowanie i upowszechnienie narzędzi oraz metod pracy twórczej z młodzieżą niesłyszącą w zakresie edukacji artystycznej, oraz podzielenie się wypracowanymi rezultatami z instytucjami wspierającymi aktywność osób niesłyszących. Beneficjentem projektu był Polski Związek Głuchych oddział Małopolska oraz partnerskie szkoły dla głuchych z Czech, Polski i Słowacji. 

Zobacz rezultaty naszej pracy.