Sąd Okręgowy w Krakowie, I Wydział Cywilny


Nasza dzielna ekipa administracyjna pod opieką pani Sylwii wybrała się do Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydziału Cywilnego , aby wziąć udział w dwóch rozprawach cywilnych - oczywiście w roli obserwatorów. Wiele pozytywnych wrażeń i mnóstwo praktycznej wiedzy sądowoadministracyjnej.   Bardzo dziękujemy panu Sędziemu za ciekawy wykład, profesjonalnie przeprowadzone rozprawy i dużo serdeczności dla naszej ekipy 