Kierunek ASYSTENT osoby niepełnosprawnej
Uczniowie na kierunku „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” uczą się jak wspierać osobę niepełnosprawną w wykonywaniu codziennych czynności życiowych. Dowiadują się jak dbać o prawidłowe realizowanie planu kompleksowej rehabilitacji i poznają metody aktywizacji swoich podopiecznych. Zadaniem przyszłych asystentów będzie również pomoc osobie niepełnosprawnej w poruszaniu się po mieście, załatwianiu spraw urzędowych oraz wsparcie w procesie integracji ze środowiskiem.