„Praca doradcy zawodowego i innych specjalistów z uczniem z dysfunkcją słuchu i mowy” - Konferencja

 

Jakie są wyzwania doradztwa zawodowego dla osób z dysfunkcją słuchu i mowy? Jakiej wiedzy i jakich kompetencji potrzebują specjaliści aby pracować z osobami z trudnościami komunikacyjnymi? Nad tymi i innymi kwestiami dotyczącymi inkluzji osób G/głuchych oraz równego dostępu do profesjonalnej pomocy debatowali uczestnicy konferencji pt. „Praca doradcy zawodowego i innych specjalistów z uczniem z dysfunkcją słuchu i mowy”. Konferencja była wydarzeniem upowszechniającym efekty projektu Erasmus+ „Supporting d/Deaf youth people into work” realizowanego we współpracy z partnerami z Włoch, Belgii, Grecji i Litwy. Podczas wydarzenia nie zabrakło też głosu samych Głuchych, którzy opowiadali poruszające historie o tym, ile barier musieli pokonać, żeby odnaleźć się na rynku pracy i posyłali w świat przesłanie („Nie poddawaj się! Uda Ci się” („You can make it work" – w wolnym tłumaczeniu).

*efekty projektu dostępne są na stronie signitwork.eu

#Erasmusplus #makeitwork #signitwork