Wycieczka zawodoznawcza do placówki pocztowej

Klasy 2Tk oraz 1P wzięły udział w wycieczce zawodoznawczej. Jej celem było poznanie praktycznej strony działalności placówki pocztowej oraz zakup sprzętu niezbędnego do obsługi i organizacji usługi gastronomicznej. Wycieczki zawodoznawcze to ważny element nauki wybranego zawodu oraz działania w ramach projektu Make it work, programu Erasmus+.