Konferencja pt.:"PRACA DORADCY ZAWODOWEGO I INNYCH SPECJALISTÓW Z UCZNIEM Z DYSFUNKCJĄ SŁUCHU I MOWY"
 
7 grudnia 2023 w naszym Ośrodku odbędzie się konferencja p.t.
PRACA DORADCY ZAWODOWEGO I INNYCH SPECJALISTÓW Z UCZNIEM Z DYSFUNKCJĄ SŁUCHU I MOWY
 
 
Jest to wydarzenie upowszechniające (Multiplier Event) poświęcone
prezentacji rezultatów projektu „Make it work”, nr 2021 - 1 - IT03 - K220 - YOU - 000028637 realizowanego w ramach programu Erasmus+.
Konferencja dotyczyć będzie pracy doradców zawodowych i innych specjalistów wspierających młode osoby z dysfunkcją słuchu i mowy. W planie znajdują się: część wykładowa, warsztaty oraz przykłady dobrych praktyk.