Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących

ul. Grochowa 19, 30-731 Kraków, tel.: 12 653 26 84 wew. 25, 12 653 20 91
   Home      wsp - 1 /10
Jak to się zaczęło ...


 
Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem były cykliczne spotkania młodzieży i nauczycieli w Oświęcimiu na warsztatach pod nazwą "Podróż w przeszłość - drogami ku przyszłości".

W ramach tych warsztatów uczestnicy zwiedzają obozy zagłady w Auschwitz-Birkenau, odbywają cykle seminariów oraz wspólnie wykonują prace plastyczne, które następnie są prezentowane w formie wystawy w każdym z zaprzyjaźnionych Ośrodków. Pierwsza otwarta została w Lipsku 19.01.2006r, druga w Nancy –30.03.06. i ostatnia 7.11.2006r. w Krakowie.

Ta ostatnia została zorganizowana w hallu Kamiennym krakowskiego Magistratu przy Placu Wszystkich Świętych ¾ przez Ośrodek krakowski. Dyrektor Ośrodka – pani Agata Czech witała licznie przybyłych, zaproszonych gości, wśród których byli między innymi:

Prezydent miasta Krakowa, wiceprezydenci, Dyrektor wydziału edukacji, Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa, Małopolski Kurator Oświaty, Ksiądz Infułat Jerzy Bryła, Prezes PZG, Rzecznik Prezydenta ds. osób niepełnosprawnych, a z zagranicy: Honorowy obywatel Miasta Krakowa.- pastor Friedrich Magirius z Lipska, Pan Jean-Marie Klein dyrektor INSTITUT DES JEUNES SOURDS DE LA MALGRANGE (Francja),  pan Wolfgang Menz dyrektor  Berufsbildungswerk Leipzig für Hör- und Sprachgeschädigte gGmbH oraz pani  Etienne Fortele dyrektor Institut National de Jeunes Sourds w Metz (Francja).
 
 
Zapraszamy do ściągnięcia pamiątkowego folderu :
 
 
 
Podróż Studyjna [Adobe Acrobat PDF - 3.87 MB]
 
Podróż Studyjna II [Adobe Acrobat PDF - 7.75 MB]