Zapraszamy do przeglądania bieżących aktualności poniżej :-)

 

Uruchomiliśmy nowe kierunki kształcenia:


w Szkole Policealnej zawód: technik usług pocztowych i finansowych;

w Branżowej Szkole Specjalnej I Stopnia dla Niesłyszących dwa nowe kierunki:


a) monter mechatronik,
b) mechanik - monter maszyn i urządzeń. 

 

„Zawód bez granic" – niesłyszące uczennice na praktykach w Hiszpanii.

  Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Niesłyszących  w  Krakowie w roku szkolnym 2016/2017  zorganizował dla grupy 9 uczennic  praktyki zawodowe w Hiszpanii.

Wizyta Gości z Frankenthal

W dniach 25-29 kwietnia 2017 roku gościliśmy młodzież z partnerskiego ośrodka we Frankenthal (Niemcy).

Kolorowe zdjęcie

W tym roku witaliśmy wiosnę ubrani na czerwono. :)

Poniedziałkowe warsztaty świąteczne

W internacie odbył się cykl poniedziałkowych warsztatów świątecznych, które jak co roku wprowadziły nas w miłą atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.