Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach SOSW dla Niesłyszących
im.
Janusza Korczaka w Krakowie, ul. Grochowa 19

 

(Kliknięcie w nazwę zawodu spowoduje przejście do opisu) 

 

 

L.P.

Szkoła

Nazwa zawodu

Długość cyklu kształcenia

 

XL Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Niesłyszących

 

1

XL Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Niesłyszących

------

4 lata

 

 Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia dla Niesłyszących nr 29

 

1

 

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia dla Niesłyszących nr 29

  kucharz

3 lata

2

 

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia dla Niesłyszących nr 29

  krawiec

3 lata

3

 

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia dla Niesłyszących nr 29

  cukiernik

3 lata

4

 

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia dla Niesłyszących nr 29

  fryzjer

3 lata

5

 

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia dla Niesłyszących nr 29

  blacharz samochodowy   

3 lata

6

 

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia dla Niesłyszących nr 29

  monter zabudowy i robót   wykończeniowych w budownictwie 

3 lata

7  

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia dla Niesłyszących nr 29

 mechatronik 3 lata
8  

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia dla Niesłyszących nr 29

  mechanik - monter maszyn i urządzeń 3 lata

 

Technikum Specjalne dla Niesłyszących nr 27 

 

1

Technikum Specjalne dla Niesłyszących nr 27

 

technik żywienia i usług gastronomicznych

5 lat

2

Technikum Specjalne dla Niesłyszących nr 27

 

technik przemysłu mody

5 lat

3

Technikum Specjalne dla Niesłyszących nr 27

 

technik budownictwa

5 lat

4

Technikum Specjalne dla Niesłyszących nr 27

 

technik mechanik            

5 lat

5

Technikum Specjalne dla Niesłyszących nr 27

 

technik mechatronik     

5 lat

6

Technikum Specjalne dla Niesłyszących nr 27

 

technik handlowiec    

5 lat

7

Technikum Specjalne dla Niesłyszących nr 27   technik informatyk

5 lat

 

Szkoła Policealna Specjalna nr 20 

 

1

Szkoła Policealna Specjalna nr 20

technik administracji

2 lata

2

Szkoła Policealna Specjalna nr 20

technik usług kosmetycznych

2 lata

3

Szkoła Policealna Specjalna nr 20

florysta

1 rok

5

Szkoła Policealna Specjalna nr 20

asystent osoby niepełnosprawnej

1 rok

6

Szkoła Policealna Specjalna nr 20

Technik usług pocztowych i finansowych

1 rok

 

Branżowa Szkoła Specjalna II stopnia nr 6