Warsztaty w Grodzkim Urzędzie Pracy

 

W dniach 22-23 stycznia 2018 r. uczniowie klas maturalnych oraz uczniowie najstarszych klas Szkoły Policealnej brali udział w warsztatach przygotowanych przez doradców zawodowych z Grodzkiego Urzędu Pracy.

Warsztaty dotyczyły tematyki aktywnych metod poszukiwania pracy, oraz dawały możliwość zapoznania z lokalnym rynkiem pracy. Uczniowie poznali również cechy pracownika cenione przez pracodawców.

 

 

Doradcy zawodowi: M. Smorąg, K. Korczyńska

Wychowawcy: K. Podgórni, J. Siniewicz -Ostrowska