Międzyszkolny konkurs na prezentację multimedialną pt. „Być sobą – moje życie –moja pasja”

 

Zaproszenie na konkurs !

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej dr Anna Okońska-Walkowicz we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie zaprasza do udziału w międzyszkolnym konkursie pt. Być sobą – moje życie - moja pasja”.

Głównym celem konkursu jest integracja międzypokoleniowa. Koordynatorem konkursu jest Technikum nr 2 im. Studenckiego Komitetu Solidarności w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie.  Na czas trwającej zimy, proponujemy niepowtarzalne spotkania i rozmowy w ramach konkursu pod tytułem: BYĆ SOBĄ - MOJE ŻYCIE - MOJA PASJA. Zapraszamy wszystkie szkoły do udziału w tym konkursie.  W ramach konkursu zamiast  „milczącej rozmowy” ze smartfonem  proponujemy  rozmowę z drugim człowiekiem  o życiowych pasjach. W konkursie zaplanowano trzy główne nagrody, w tym jedna losowana wśród wszystkich uczestników. Od pierwszego do setnego zgłoszenia każdy uczestnik konkursu otrzymuje pamiątkowy kubek z napisem „Bądź sobą 2018”. Każdy uczeń może wziąć udział w konkursie przygotowując i przesyłając opracowaną przez siebie prezentację w  programie Power - Point dotyczącą pasji życiowych spotkanego w swoim życiu człowieka starszego (w wieku powyżej 60 lat),  z którym rozmawiał.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie - szczegóły na stronie http://portaledukacyjny.krakow.pl