Niezwykła lekcja prawa

W środę 29 listopada 2017 roku odbyła się niezwykła lekcja prawa i postępowania administracyjnego w niezwykłym miejscu – Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia.

Uczestnikami lekcji byli uczniowie klas 1A i 2A (SP Technik Administracji) pod opieką pani Sylwii i pani Wioli, natomiast wykładowcą –  Sędzia Sądu Rejonowego, Wydz. Cywilnego – pan Paweł Cyran. 

Zajęcia odbyły się w prawdziwej sali rozpraw, z wykorzystaniem prawdziwych rekwizytów i atrybutów sędziowskich i adwokackich. Po przypomnieniu struktury sądownictwa w Polsce, przedstawieniu ważnych zagadnień postępowania sądowego,  pan Sędzia opowiedział wiele ciekawostek, których nie można znaleźć w żadnych prawniczych podręcznikach…   A na koniec przeprowadzono symulację rozprawy sądowej w sprawie karnej, oczywiście z udziałem naszych dzielnych uczniów! Prokurator – Kamil odczytywał akt oskarżenia skierowany przeciwko oskarżonemu – Tomkowi. Adwokat – Adrian nie miał niestety szans obrony wobec niezbitych dowodów przestępstwa. Wyrok odczytał i uzasadnił sam pan Sędzia. Wszyscy spisali się na medal, za co zostali nagrodzeni pysznym słodkim upominkiem.