Newsletter dotyczący projektu "Lepsze Wsparcie, Lepszy Wybór"

 

Newsletter 1 – Spotkanie w Lublanie

 

Podczas pierwszego spotkania szkoleniowego, które odbyło się w Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana uczestnicy:

 • zapoznali się z systemem szkolnictwa na Słowenii; odwiedzili szkołę i internat oraz specjalną jednostkę medyczną, gdzie pracuje wielu specjalistów, w tym "mobilni" logopedzi;
 • poznali sposób pracy doradców zawodowych w szkole w Ljubljanie;
 • opracowali kwestionariusz Ankiety dla absolwentów. Ankieta przeznaczona jest głównie dla tych, którzy pracują za granicą lub zamierzają to zrobić w przyszłości; badanie ma na celu sprawdzenie jakim problemom nasi absolwenci musieli stawić czoła, gdzie pracują, w jakim zawodzie i czy pracują w wyuczonym zawodzie oraz kto pomagał im wybrać zawód;

Podczas spotkania ,w  drodze konkursu zostało także wybrane logo projektu „Lepsze wsparcie, lepszy wybór” .

 

 

Newsletter 2 – Spotkanie w Krakowie

Drugie spotkanie projektowe odbyło się w Krakowie.

Uczestnicy:

 • Zdobywali umiejętność posługiwania się różnymi narzędziami IT takimi jak: wykorzystanie w pracy cloud computing oraz data storage; korzystanie z darmowych serwisów photo stock. Poznali także możliwość tworzenia prostych aplikacji edukacyjnych na platformie Learning Apps. Dowiedzieli się również na czym polega tworzenie interaktywnych prezentacji w programie Prezi Next i jak przygotować ciekawą prezentację wspomagającą pracę na zajęciach lekcyjnych.
 • Co więcej poznali serwis Blogger, który może być wykorzystywany do tworzenia blogów i innego rodzaju stron internetowych bez znajomości tajników webmasterskich, z wykorzystaniem tylko systemu zarządzania treścią. Uczestnicy wykorzystali Bloggera do stworzenia strony wykorzystującej metodę WebQuestu.

Materiały szkoleniowe z tego kursu można znaleźć na stronie http://jobquestltt.blogspot.com

Ponadto uczestnicy wzięli udział:

 • w zajęciach z doradztwa zawodowego prowadzonych w naszej szkole;
 • w konferencji p.t. " Deaf students with additional dissabilities" gdzie doradcy zawodowi pracujący w naszej szkole przedstawili swoje sposoby pracy z uczniami, którzy oprócz problemów ze słuchem mają jeszcze inne, dodatkowe trudności w zdobywaniu wiedzy.

 

 

Newsletter 3 – Spotkanie w Kremnicy

 

Trzecie spotkanie miało miejsce w ZŠ pre žiakov so SP int. V. Gaňu, ŠZŠ pre žiakov so SP int., Praktická škola Kremnicy.

W jego trakcie uczestnicy:

 • poznali słowacki system edukacji oraz szkolę partnerską, jej strukturę organizacyjną, cele oraz metody pracy;
 • wzięli udział w zajęciach z doradztwa zawodowego prowadzonych w szkole w Kremnicy;
 • spotkali się z pracownikiem naukowym uniwersytetu w Bratysławie, który opowiedział o wsparciu psychologicznym i doradczym dla osób z wadą słuchu;
 • wzięli udział w konferencji “Inovations in education of hearing impairment and multiple disabled students” zorganizowanej przez szkołę;
 • zaprezentowali dane zebrane przy wykorzystaniu Ankiety opracowanej podaczas pierwszego spotkania LTT1 w Lublanie, dyskutowali nad zebranym materiałem oraz wyciągali wnioski.

Rezultatem spotkania jest stworzenie scenariusza dla video przewodnika „Migaj dalej w Europie”, który będzie zawierał najważniejsze informacje dla absolwentów szukających pracy lub pracujących za granicą. Przewodnik zostanie nagrany w postaci krótkich filmów w językach migowych poszczególnych partnerów projeku.