Nasz Patron - Janusz Korczak

Janusz Korczak - Patron naszej szkoły - (właściwe nazwisko Henryk Goldszmit ,pseudonim Stary Doktor) urodził się w Warszawie w 1879 roku w rodzinie żydowskiej. Otrzymał staranne wychowanie i wykształcenie.

 

Ukończył medycynę na Uniwersytecie Warszawskim i rozpoczął praktykę w szpitalu dziecięcym. Wróżono mu wielką karierę lekarską, ale młody Korczak poświęcił się całkowicie pracy wychowawczej i twórczością literacką, które stały się największą pasją jego życia. Dziecko ,jego świat i sprawy, krzywdy i potrzeby były tematem jego felietonów a potem książek jak np. „Dzieci ulicy”, „Dziecko salonu”. Od 1910 roku wyjeżdżał jako wychowawca i lekarz na kolonie letnie czego plonem są książki: „Mośki, Joski i Srule” oraz „Józki, Jaśki i Franki”. Od roku 1911 zostaje kierownikiem Domu Sierot w Warszawie. Kieruje tez sierocińcem „Nasz Dom”. W obu tych placówkach realizowany jest korczakowski system wychowawczy, który kładł nacisk na aktywność i odpowiedzialność samych wychowanków (samorządy, sądy koleżeńskie,komisje pracy). Wpajano dzieciom zasady życzliwego współżycia i samowychowania w czym dużą rolę odgrywała osobowość i postawa wychowawcy.

Obok codziennych obowiązków propagował w społeczeństwie idee pedagogiczne; wykładał w Instytucie Pedagogiki Specjalnej oraz w Wolnej Wszechnicy Wszechpolskiej, prowadził w radiu cykl pogadanek: „Gadaninki starego Doktora”. Prowadził „Mały Przegląd” redagowany przez dzieci.

Od dorosłych domagał się Korczak dla dzieci szacunku, zrozumienia jego potrzeb, prawa do marzeń i fantazjowania oraz otwartego przestawiania swoich pomysłów czego dał wyraz w książkach”Król Maciuś Pierwszy” i „Maciuś na Bezludnej Wyspie”. W latach hitlerowskiego terroru prowadzony przez Janusza Korczaka Dom Sierot znalazł się w obrębie żydowskiego getta. Pomimo ciężkich warunków życia, o czym pisał w „Pamiętnikach”, potrafił utrzymać wśród wychowanków wiarę w głoszone przez siebie idee i godność osobistą. Mimo możliwości ucieczki z getta Korczak nie opuścił swoich podopiecznych. Towarzyszył im również w ostatniej drodze do obozu zagłady w Treblince. Zginął wraz z dziećmi w komorze gazowej w sierpniu 1942 roku. Jego bohaterska śmierć była kolejnym dowodem miłości i poświęcenia swojego życia dla dobra dzieci.

 
 
 
 
 
Idee wychowawcze Janusza Korczaka w Naszym Ośrodku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janusz Korczak – nasz patron

 

W kwietniu – Miesiącu Pamięci Narodowej wiele uwagi poświęcamy Januszowi Korczakowi, który wraz z dziećmi zginął męczeńską śmiercią w komorze gazowej w Treblince. W tym roku apel poświęcony patronowi naszego Ośrodka zbiegł się z uroczystym odsłonięciem tablicy upamiętniającej Janusza Korczaka oraz mitingiem promującym słowa „Korczak dzielił się miłością jak chlebem”