Władze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących

 • Dyrektor Maria Kromka
 • Wicedyrektor Marzena Tabor
 • Wicedyrektor Katarzyna Podgórni
 • Kierownik do spraw opiekuńczo wychowawczych Tomasz Machinko

 

Struktura Szkoły:

 

    XL Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Niesłyszących  

·         profil ogólny

 

  Technikum Specjalne dla Niesłyszących nr 27  

 • technik mechanik
 • technik mechatronik
 • technik przemysłu mody
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik budownictwa
 • technik handlowiec
 • technik informatyk

 

 Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia dla Niesłyszących nr 29 

 • kucharz
 • cukiernik
 • krawiec
 • fryzjer
 • fotograf
 • blacharz samochodowy
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • mechatronik
 • mechanik-monter maszyn i urządzeń

 

Szkoła Policealna Specjalna nr 20

 • technik administracji
 • technik usług kosmetycznych
 • florysta
 • asystent osoby niepełnosprawnej
 • technik usług pocztowych i finansowych

 

Branżowa Szkoła Specjalna II Stopnia nr 6