Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń

 

L.p. Nazwa podmiotu z którym została zawarta umowa  Zakres wynajmu, dzierżawy, użyczenia 1)  Czas trwania umowy Określenie sposobu  udostępnienia 2) Udostępniona  powierzchnia          w m2 Stawka3)                                   za m2     Stawka za godzinę4)  (brutto) Opłata miesięczna zł/m-c      (brutto) Rodzaj umowy5) Uwagi
Czynszu  zł/m2                 (brutto) Media                 zł/m2               (brutto)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Aero 2 część powierzchni dachu budynku oraz pomieszczenie gospodarcze na poddaszu 01.01.2018-01.01.2020 7 x w tygodniu 20 m² 153,75 zł 30,63 zł 0,00 zł 0,00 zł najem  
2. NZOZ Kraków południe gabinet pomocy przedlekarskiej 01.01.2019-31.12.2019 5 x w tygodniu 23 m² bezpłatnie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł użyczenie  
3. Stowarzyszenie na rzecz niepełnosprawnych SURDUS pomieszczenie na II p. 01.11.2016-31.08.2019 7 x w tygodniu 7 m² bezpłatnie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł użyczenie  
4. osoba fizyczna (R.S) sala gimnastyczna 02.01.2019-31.12.2019 1 x w tygodniu 288 m² 0,00 zł 0,00 zł 71,34 zł 0,00 zł najem  
6. R. S. Football Academy Group sala gimnastyczna 02.01.2019-31.12.2019 3 x w tygodniu 288 m² 0,00 zł 0,00 zł 59,04 zł 0,00 zł najem  
7. osoba fizyczna (W.K) sala gimnastyczna 02.01.2019-31.12.2019 1 x w tygodniu 288 m² 0,00 zł 0,00 zł 71,34 zł 0,00 zł najem  
9. osoba fizyczna (D.J) sala gimnastyczna 02.01.2019-31.12.2019 1 x w tygodniu 288 m² 0,00 zł 0,00 zł 71,34 zł 0,00 zł najem  
10. osoba fizyczna (G.M) sala gimnastyczna 02.01.2019-28.02.2019 1 x w tygodniu 288 m² 0,00 zł 0,00 zł 71,34 zł 0,00 zł najem  
11. osoba fizyczna (K. B) sala gimnastyczna 02.01.2019-28.02.2019 1 x w tygodniu 288 m² 0,00 zł 0,00 zł 71,34 zł 0,00 zł najem  
12. Komlogo pomieszczenie Auli 16.02.2019-17.02.2019   102 m² 0,00 zł 0,00 zł 43,05 zł 0,00 zł najem  
13. Wspólnota Mieszkaniowa pomieszczenie Auli 28.03.2019   102 m² 0,00 zł 0,00 zł 43,05 zł 0,00 zł najem  
14. Salon fryzjerski Betti powierzchnia ogrodzenia 20.12.2018-31.12.2019 7 x w tygodniu 3 m² 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 147,60 zł najem  
15. HCTP Polska jadalnia 02.03.2019-03.03.2019   220,50 m² 0,00 zł 0,00 zł 43,05 zł 0,00 zł najem  
16. Kseromark Pomieszczenie na I p. 02.11.2018 - 31.08.2019 7 x w tygodniu 1 m² bezpłatnie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł użyczenie  

 

 

1) sale lekcyjne, pracownie, sala gimnastyczna, korytarz szkolny, boisko, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie w przyziemiu, miejsce parkingowe itd.
2) ile dni w tygodniu lub ile godzin w tygodniu
3) przy udostępnianiu na stałe
4) przy udostępnianiu na godziny
5) najem, dzierżawa czy użyczenie