Sprawozdanie z wykonania Uchwały nr LXXXIV/551/93 Rady Miasta Krakowa za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021                                                        
L.p. Przedszkole, szkoła, placówka oświatowa Nazwa podmiotu wynajmującego, dzieżawiącego, użytkującego Zakres wynajmu, dzierżawy, użyczenia  Czas trwania umowy Udostępniona  powierzchnia          w m2 Osiągnięty dochód bądź strata Umowy uwzględniają wymogi uchwały (TAK/NIE)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Niesłyszących PL 2014 część powierzchni dachu oraz pomieszczenie gospodarcze na poddaszu 02.01.2020-31.12.2023 65 m² 15000,00 TAK
2. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Niesłyszących Stowarzyszenie SURDUS pomieszczenie na II p. 01.09.2019-31.08.2022 7 m² nieodpłatnie TAK
3. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Niesłyszących Stowarzyszenie "Żyj Aktywnie" sala gimnastyczna 13.03.2021-31.12.2021 288 m² 580,00 TAK
4. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Niesłyszących Dariusz Janiczak sala gimnastyczna 21.02.2021-31.12.2021 288 m² 522,00 TAK
5. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Niesłyszących Wojciech Kolanko sala gimnastyczna 26.05.2021-31.12.2021 288 m² 290,00 TAK
6. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Niesłyszących Robert Soból- Shiftcomp sala gimnastyczna 02.01.2021-31.12.2021 288 m² 1305,00 TAK
7. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Niesłyszących Dariusz Fedorowicz pomieszczenie gospodarcze 02.01.2021-31.12.2021 44 m² 1707,30 TAK
8. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Niesłyszących Mateusz Pitaś sala gimnastyczna 11.02.2021-31.12.2021 288 m² 435,00 TAK
9. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Niesłyszących NZOZ Kraków Południe gabinet pomocy przedlekarskiej 01.01.2021-31.12.2021 23 m² nieodpłatnie TAK
10. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Niesłyszących Leszek Wiśniowski pomieszczenie gospodarcze 01.02.2021-31.12.2021 44 m² 1073,16 TAK
11. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Niesłyszących Barbara Cieślak Pokój gościnny 01.09.2020-30.06.2021 11,88 m²        560,00    TAK
12. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Niesłyszących OKE sale dydaktyczne 14.05.2021-06.06.2021 11,88 m² 3292,68 TAK