Realizacja projektu "Zawsze do przodu

W październiku rozpoczęliśmy realizację projektu "Zawsze do przodu". Jest to projekt mobilności kadry edukacji szkolnej. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji pracowników szkoły poprzez realizację mobilności zagranicznych oraz wdrożenie wiedzy zdobytej podczas tych mobilności. Zaplanowane zostały kursy językowe m.in. kurs posługiwania się międzynarodowym językiem migowym oraz innego rodzaju szkolenia, w tym także job shadowing czyli poznawanie pracy na danym stanowisku przez obserwację. W wyjazdach szkoleniowych wezmą udział nauczyciele i wychowawcy pracujący w Ośrodku. Informacje o projekcie znaleźć można także na oficjalnej platformie rezultatów programu Erasmus: https://ec.europa.eu/…/era…/projects/eplus-project-details/…