Informacja dotycząca rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego w SOSWDN w Krakowie ,ul. Grochowa 19

 

10.00 – sala gimnastyczna – spotkanie dla uczniów ,rodziców i wychowawców

klas pierwszych :

I LO – wychowawca  Małgorzata Kopciuch –Pacuła s.204

I Tkp  technik żywienia i usług gastronomicznych – wychowawca  Monika Sikora s.109

1hp branżowa szkoła  zawód mechatronik – wychowawca Katarzyna Wilczkiewicz s.105

1kp branżowa szkoła zawód –kucharz – wychowawca – Danuta Pałka .cukiernia

 

10.00 – spotkania pozostałych klas  w salach lekcyjnych  :

 Klasy technikum

II Tkp – wychowawca  Ewa Batóg s.203

II Thkp – wychowawca Magdalena Wcisło s.206

II Tkp wychowawca –Adela Nowak s.kuchnia 2

II Tip wychowawca – Marcin Filipczyk s. 305

II Tig1 -wychowawca Agnieszka Kucharska  s.105 s

II Tig2- wychowawca Joanna Siniewicz- Ostrowska s.304

II Tkg –wychowawca Małgorzta Chronowska s.101s

III Th  i III Ti – wychowawca Krzysztof Michalec s.104

III Tk – wychowawca Katarzyna Korczyńska  s.112s

IV Tk i IV Th – wychowawca Joanna Lemirowska –Wronka  s.110s

2hp – wychowawca – Ewa Mazurek s.106

 

Branżowa Szkoła I stopnia

 2kp- wychowawca Ewa Poreda 310 s.310

2cg –wychowawca Elżbieta Tarko s.6

3 k- wychowawca Andrzej Tomoń s. kuchnia1

3c –wychowawca Zofia Piszczek s.205

III LO dla dorosłych –wychowawca Katarzyna Brdej s. 103

 

Szkoła policealna

I Q – technik usług kosmetycznych –opiekun Nadieżda Wiśniewska s. 5

IA – technik administracji –opiekun Sylwia Odrzywałek s.100s

II A – technik administracji –opiekun Wioleta Bień s.119s

I F florysta – opiekun Renat Chojnacka s. 7

I P technik usług pocztowych i finansowych –opiekun Marta Słupczyńska  s. 306

 

 

W dniu 1 września również planowane jest spotkanie :

  • Rady Rodziców –godzina 11.00 w auli ośrodka
  • Rodziców uczniów wyjeżdżających na turnus rehabilitacyjny – godzina 11.30 w auli ośrodka