Drukuj

Wolne miejsca na półkoloniach dla dzieci w wieku 10-18 lat z wadą słuchu i mowy

 https://www.krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/242009,60,komunikat,wolne_miejsca_na_polkoloniach_dla_dzieci_w_wieku_10-18_lat_z_wada_sluchu_i_mowy.html?_ga=2.82588118.1195511174.1597313126-1509445736.1593088587