Metodyka nauczania dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Link do projektu na stronach Facebooka :  https://www.facebook.com/Metodyka-nauczania-dzieci-z-niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bciami-sprz%C4%99%C5%BConymi-267899584097798/?eid=ARDH4ckwInD-mmoXASQUowrGdY20XK5nOPlkxbLrpLrOwKt0Ty-M8qG4bQk0qC5J9g7kRupmdvwkf6IN

 

Metodyka nauczania dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi - 3 spotkanie projektowe

 

 

KA229 ,,Methods used in education of children with multiple disabilities - Metodyka nauczania dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi