Komunikat nr 2 - Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów

w 2020 r.