Krakowska Młodzież w warunkach zagrożenia pandemią koronawirusa - ankieta

 

 

W związku z sytuacją zagrożenia koronawirusem i konsekwencjami, jakie wywołuje
epidemia Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przygotował
ankietę w ramach Krakowskiego Barometru Młodzieżowego „Krakowska młodzież w warunkach
kwarantanny”.

Ankieta jest krótka i zawiera pytania, które dotyczą oceny pojawiającego
się niebezpieczeństwa, a także jego wpływu na życie młodych ludzi. Badania są anonimowe,
a wyniki zostaną opracowane w formie statystycznej.

Zapraszamy serdecznie do jej wypełnienia.

 

Link do ankiety: http://badaniasocjologa.pl/index.php/533857?lang=pl