Komunikat w sprawie wydawania świadectw, dyplomów i suplementów

Komunikat w sprawie wydawania świadectw, dyplomów i suplementów – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, sesja styczeń–luty 2020
Informujemy, że w związku ze szczególną sytuacją i ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce zmianie ulega termin przekazania świadectw i dyplomów.
W dniu 20 marca 2020 r. planowane jest przekazanie wyników egzaminów dla Dyrektorów szkół w formie elektronicznej, natomiast dyplomy zostaną dostarczone do szkoły między
26 a 31 marca 2020 r.
Zmianie ulega również termin złożenia deklaracji dla osób, które nie zdały egzaminu i chcą przystąpić do niego w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. Deklaracje mogą składać do 31 marca.