II Międzyszkolny Konkurs Wiedzy z Zakresu Gospodarki i Administracji Publicznej

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy z Zakresu Gospodarki i Administracji Publicznej organizowany jest już po raz drugi w naszym Ośrodku we współpracy z Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie.  16 stycznia 2020 roku zostały ogłoszone wyniki oraz wręczone nagrody tegorocznego konkursu. Uczniowie wraz z organizatorkami spotkali się, aby uczcić finał  konkursu, a także wykorzystać wspólnie spędzony czas na integrację i wymianę doświadczeń. Imprezę uświetnili swoją obecnością: pani dyrektor Maria Kromka, pani wicedyrektor Katarzyna Podgórni, pani wicedyrektor Marzena Tabor oraz pan kierownik Tomasz Machinko, za co bardzo serdecznie im dziękujemy. Poziom konkursu był wysoki, na co wskazuje sam jego tytuł, a mimo tego nagrodziliśmy 6 osób: 1 miejsce ex aequo: Wiktoria Bęben (klasa 2A) oraz Maciej Janik (klasa 1P); 2 miejsce ex aequo: Agnieszka Janosz (klasa 2A) oraz Rafał Bołdys (klasa 1A); 3 miejsce ex aequo: Mateusz Kaniowski (klasa 1A) oraz Mateusz Kondrat (CdNiS w Krakowie). Pozostali uczniowie również zostali obdarowani upominkami za udział w konkursie. Wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie gratulujemy i cieszymy się Waszym zainteresowaniem trudną, ale bardzo potrzebną w życiu  wiedzą o gospodarce i administracji publicznej. Zapraszamy do konkursu w kolejnym roku szkolnym.