"Bliżej natury" - zaproszenie na otwarcie miejsca odpoczynku i integracji w ramach projektu "Głucha młodzież solidarna w działaniu" - 10 październik o godzinie 15.30

 

Grupa "Przyjaciele Przyrody"  serdecznie zaprasza uczniów, nauczycieli i wychowawców SOSWdN oraz mieszkańców pobliskiego osiedla na uroczyste otwarcie miejsca odpoczynku i integracji "Bliżej natury", które odbędzie się 10 października, w czwartek o 15.30. Jest to grant finansowany ze środków otrzymanych w ramach projektu "Głucha młodzież solidarna w działaniu", w ramach Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, realizowanego przez Polski Związek Głuchych i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.