UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO  - 2019/2020 - 2 września 2019 r.

W nowym roku szkolnym powitaliśmy absolwentów szkoły podstawowej i ostatni rocznik uczniów gimnazjum, którzy rozpoczęli u nas naukę w klasach technikum i klasach szkoły branżowej I stopnia.

Pani dyrektor Maria Kromka przedstawiła nowo mianowaną V-ce dyrektor Panią Katarzynę Podgórni oraz kierownika internatu Pana Tomasza Machinko.