Jesteśmy w trakcie realizacji projektu  "Niech o nas usłyszą!"  w ramach Programu Erasmus +, akcja 1: Mobilność kadry edukacji dorosłych.

 

W czasie ferii zimowych i wakacji 2019 r. dwunastka  nauczycieli wzięła udział w zagranicznych kursach językowych. Wszyscy uczestnicy oceniają wyjazdy bardzo wysoko. Podkreślają między innym:

- wysoką jakość kursów i efektywne wykorzystanie czasu,

- rozwinięcie umiejętności językowych,

- mobilizację do dalszego poszerzania kompetencji językowych,

- motywację do dalszego rozwoju zawodowego,

- wymianę doświadczeń z nauczycielami z innych krajów,

- zajęcia popołudniowe i integracyjne również służyły poszerzaniu zakresu słownictwa i poznawaniu innych kultur.

 

Zdobyte umiejętności będą wykorzystywane w dalszej pracy i pozwolą na osiągnięcie takich celów jak zwiększenie kompetencji i umiejętności kadry potrzebnych do wspierania uczenia się osób dorosłych, ukazywanie dobrych wzorców funkcjonowania  w  wielokulturowym świecie oraz promowanie idei nieformalnej edukacji osób dorosłych.