Akcja Honorowego dawstwa Krwi !

 

Kolejny raz oddajemy honorowo krew.
A potem...posiłek regeneracyjny