Warsztaty polsko-niemieckie Lipsk-Oświęcim od 4 do 12 kwietnia 2019

 


W ramach wymiany międzynarodowej młodzież integruje się z grupą niemiecką podczas wspólnego poznawania trudnej historii i różnych spotkań, wycieczek.